Wsp√≥lnota Polska

Click here to edit subtitle

 

                                                Grupa Zywego Różańca

  "Różaniec jest to modlitwa, którą bardzo ukochałem (...). Prawdziwna w swej istocie i głębi (...). Oto bowiem na kanwie słów Pozdrowienia Anielskigo przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa (...) jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem przez serce Jego Matki."

                                             / Jan Paweł II /

W naszej wspólnocie istnieją dwie róże Zywego Różańca: Zeńska, której Zelatorką jest Pani Basia i Męska, której Zelatorem jest Pan Marian. Wszystkich, którym bliska sercu jest modlitwa różańcowa zapraszamy do zapisania się do Róży Zywego Różańca.

                     

                                 Kaplica Stałej Adoracji

Czy możesz spędzić 1 godzinę w tygodniu z Jesusem obecnym w Przenajświętszym Sakramencie? Wpisz się do stałych (lub w zastępstwie) adoratorów. Zadzwoń do Sabiny: tel. (604)584-5817

                                       Rycerze Kolumba

Katolicka organizacja męska. Zapraszamy panów do wstąpienia w szeregi rycerzy. W każdy Czwartek mamy Adorację Najświętrzego Sakramentu od godziny 20:00 do 21:00. 

                            Apostolstwo Dobrej Smierci

Apostolstwo Dobrej Smierci zwane także Stowarzyszeniem Matki Bożej Patronki Dobrej Smierci, jest zrzeszeniem modlitewnym, które ma przygotować do godnego chrześcijańskiego umierania. Wstępujący do Apolstolstwa poprzez swoie modlitwy i ofiary pragnie wyjednać:

a) dla wiernych katolików - wytrwanie w łasce uświęcającej.

b) dla obojątnych religijnie i grzeszników - łaskę nawróconą.

c) dla wszystkich - dobrą śmierć.

Zapisy do Apostolstwa przyjmuje Pani Maria Zawitowska

tel. (604) 572-0215

                              Grupa Alfa i Omega

Masz problem z alkoholem.

Anonimowi alkoholicy podzielą się jak żyć w trzeźwości.

Dzwoń: tel. (604) 780-0291 lub (604) 957-3147

Spotkania są we Wtorki o godzinie 20:00 przy parafi kościła OLGC 10460 139 Street, Surrey BC.